หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดและข่าวสารต่างๆ ได้ที่นี่

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

ภาพรวมธุรกิจ

ผู้ให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมและสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์การผลิตในในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า กลุ่มพลังงานหมุนเวียน และที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยทั้งระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อม จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 26 ปี

ด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติกว่า 300 คน ที่ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยที่พัฒนามาจากการปฏิบัติงานในสภาพการทำงานที่ท้าทายของทะเลเหนือ เราจึงมีศักยภาพในการให้บริการตรวจสอบระดับโลกแก่คุณถึงที่

เด็กซ์ซอนใช้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์การทำงานจากทั่วโลก มาประยุกต์ใช้ในเทคนิคการตรวจสอบทุกแบบของเรา ตั้งแต่ระบบตรวจสอบท่อนำส่งอัจฉริยะและการตรวจสอบตามมาตรฐาน API ไปจนถึงการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงด้วยเทคนิคการใช้เชือกและการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยง เราช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจรเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบที่คุณวางใจได้เสมอ

โครงสร้างคณะบริหาร

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

Coming soon